< back
2017 – Out of context

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Kontekstiväline“
Maarit Murka
Artdepoo galerii

Murka on enim tuntud kui fotorealistlik maalikunstnik, kes oma maalidega jutustab enamjaolt isiklike lugusid, läbi selle ironiseerides ja naljatledes muuhulgas sotsiaalsel foonil. Antud näituse raames ei tegele kunstnik kindla teema või probleemi lahkamisega, vaid astub n. ö. sammukese tagasi. Eksponeeritud tööd on konkreetsele kontekstile eelnev staadium. Ümbritsev keskkond, kus tulevane töö hakkab vormuma, vajab enda omaks kujundamist ja puhastamist ebavajalikust. Ruumi on vaja sisse tuua elemendid ja mõtted, millest saaks hakata edasi looma. Sellises keskkonnas ja etapis on palju küsimusi, palju ebakindlust ja hirmu. Kõik ebavajalik on vaja enne tööle asumist läbi mõelda ja välja praakida. Tihti jääb sõelale vaid väga väike osa algsest lähtepositsioonist. See on loomisprotsessi tavaline osa, mida eksponeerimiseks tihti ei seata. Kunstnik on maalinud üles mõtete hüpliku teekonna ja seadnud sellega end publiku ette ebamugavasse olukorda, kus eksponeeritakse pigem vigu, mitte täiust. Mõtetel on rohkem energeetiline ja tunnetuslik nüanss, kui maalikeele füüsiline mänguilu ja osav komponeerimine. Võiks lausa öelda, et maal ise ei omagi otseselt tähtsust, vaid on märk vormist, mida meel otsib ja millega tegeleb. Kunstnik ei ole maalinud näitusele pilte, ei ole tegelenud teema lahtimõtestamisega, vaid otsinud maali. Protsessi kulg on pikem ja valulisem kui reaalne valu.