< back
Maarit Murka curated exhibition “Nobjekt” in Vaal gallery

Maarit Murka curated exhibition “Nobjekt” in Vaal gallery with KUU Architects Juhan Rohtla, Koit Ojaliiv, Joel Kopli and audio- artist Vytis Puronas

Video available here: http://vimeo.com/100126739

More photos and info: http://www.vaal.ee/est/galerii/kunst/n2itus

Näituse avamisõhtu on kolmapäeval, 4. detsembril algusega kell 17.
Näitus on avatud 5. detsembrist 21. detsembrini.

Nobjekt ei otsi vaatajat. Tegemist ei ole teose ega sõnumiga. Ülespanekut iseloomustab kõige paremini sõnapaar- no objekt, mitte objekt. Vorm ei oma tähendust iseenesest, vaid toetab ja ümbritseb mõtet ning protsessi. Projekti on kaasatud eri valdkondade esindajad, siduvaks jooneks huvi leida ühisosa, mis on hetkes eksisteeriv ja ei tegele niivõrd uue vormi loomisega, kuivõrd vana vormi analüüsi ja struktureerimisega.

Idee motivaatoriks sai klassikaline kasti kujund, mis omab ise tugevat märgilist tähendust ja iseloomustab koostoimimise printsiipe. Mis on kasti sees, on kasti sees ja mis jääb kastist välja, on kastist väljas põhimõte. Publiku jaoks loodi eri tasanditega ruumiemotsioon, mis mõtestab loomisprotsessi erinevaid aspekte. Nobjekt viib vaataja kolmele eri tasandile, mida Freud on kõige paremini sõnastanud: Id ehk Miski, Ego ehk Mina ja Superego ehk Ülimina. Id-i mõttelaadi on kutsutud primaarprotsessiks. Ego on ratsionaalne, naudingut edasilükkav, probleeme lahendav ja ennastsäästev mõttelaad. Ego tegevused hõlmavad intellektuaalseid valdkondi nagu taju, loogiline mõtlemine ja mälu. Ego on juht, kes langetab raskeid otsuseid. Superego areneb välja kõige viimasena ning kontrollib Ego käitumist ja ka mõtteid. Superego on ühiskonna viis korra saavutamiseks.

Nobjekti tasandid, mis läbivad kasti vormi, sümboliseerivad Ego ning selle all ja kohal olevat. Ruumis liikudes on vaatajal võimalik ennast eri tasandite vahel tunnetada ja tajuda loomingu psühholoogilisi diskussioone. Freudi sõnul ei ole Id-l, Egol ega Superegol kindlaid piire ja nad pigem sulanduvad üksteisesse. Ühiskond eeldab selle liikmetelt korda ning vormi.

Kaasajal kasutusel olev kastisüsteem ühiskonnakihtide ja liikmete vahel ilmestab olukorda, kus Ego ennast säästev mõttelaad hästi peegeldub. Kastidesse paigutatakse ka vabamõtlejad ja loomeinimesed. Inimkond on tasandite vahel stagnatsioonis. Kunst macht frei!

Maarit Murka. KUU arhitektid Juhan Rohtla, Koit Ojaliiv, Joel Kopli. Vytis Puronas.

Näitusel olevat installatsiooni näeb siit.

Lisainfo:
Vaal galerii
6810 871
5302 8766
galerii@vaal.ee