< back
Maarit Murka solo-exhibition in Vaal Gallery Tallinn, 12.03.10 – 30.03.10

MAARIT MURKA SOLO- EXHIBITION IN VAAL GALLERY TALLINN, 12.03.10- 30.03.10

Solo- exhibition project with opening on 11th of March at 18.00 in Vaal Gallery (www.vaal.ee)

MAARIT MURKA “HAIRPOWER” IN GALLERY VAAL
Press release

On the 11th of March Maarit Murka opens her exhibition „Hairpower“ in gallery Vaal. With this exhibition Murka deals with the motive of cutting hair and with the cultural codes and meanings connected to it. More widely it touches the limits of intimacy of human body and the possible humiliation that may come with the crossing of these borders and also the myths and taboos that surround it in human culture. Hair as a part of bodies border area is connected to the “me” of a person, his/her self-esteem and a thin line between them and the world, several magical beliefs, taboos and cultural rituals live on that border.

Murka looks more closely at a few motives directly connected to cutting hair. On the balcony of Vaal there are stills painted from the cultic silent movie “The Passion of Joan of Arc” (1928), where in one scene the hair of the heroine is cut off before taking to execution. The cutting of the hair is an act through which the victim violently loses her personality, is a humiliation motive that can be found in several cultures, and is in use even today for example in the military, where the ritual meaning of this practice comes persistently and secretly along behind the pragmatic reasons. In mythological meaning the forced cutting off the hair can be considered as taking away the victims vitality.

The other motive of hair used in the exhibition comes from the personal experience of the artist herself and indicates the intimacy of the act, and also the victim’s vulnerability and insecurity. The viewer sees videos of how the artist cuts the hair of her mother and father. Here the cutting of the hair is like a communication between people, a bodily ritual, where two sides take a part where the trust and closeness between them becomes important. The habit of letting a family member cut ones hair has been in the artist’s family for many generations. Here the question is not about superstition, but just a failure to let a stranger touch ones hair. Murka says that the emotional atmosphere that comes with this ritual is a good indicator for the entire relationship and gives the possibility to work through the relations. The artist finds that the ritual of taking care of ones body that belongs to the private sphere of a person has today been turned into a part of the beauty industry and shows no interest towards close relationships.

The third screen window that belongs to the same video projection and the paintings and installations added to it, shows what a strange objective meaning potential hair has: hair is a important and unavoidable signal of sexuality and attraction, part of identity and the securer of the “me” of a person and will bleed empty of that meaning as soon as it is separated from the body. They will become just garbage, but cut off hair can also be repulsive and make ground for black magic.
Maarit Murka is a painter who since 2003 has been to exhibitions with photorealistic paintings, where also videos and installations that take up the gallery space have been included. As an artist Murka has been interested in subjective personal stories, her themes for exhibitions are often come from a personal events or a thought that has been on her mind for some time. Often her way of approaching the subject is to physically put herself to a situation and then depict it on a painting or picture herself in a more or less realistic situation. Although her subjects make the critics often quite puzzled, it seems that the reason for her success is the creating of mainly strong visuals that make you watch them more than once.

The exhibition will remain open until 30. March.

Press release compiled by Ellu Maar

MAARIT MURKA “HAIRPOWER” VAALAS

Pressiteade

Maarit Murka
11. märtsil kell 18 avab Maarit Murka Vaal galeriis näituse “Hairpower”. Murka tegeleb sel näitusel juuste lõikamise motiivi ning sellega seotud kultuurikoodide ja tähendustega. Laiemalt puudutab see inimkeha intiimsuse piire, nende piiride ületamisega seonduda võivat alandust ning seda valdkonda ümbritsevaid müüte ja tabusid inimkultuuris. Juuksed kui osa keha piirialast on seotud inimese minaga, tema enesemääratlusega ning hapra kokkupuutealaga maailmaga, sellel piiril pesitseb palju maagilisi uskumusi, tabusid, kultuurirituaale jne.

Murka vaatleb lähemalt paari konkreetset juuste lõikamisega seotud motiivi. Vaala rõdul on maalitud stillid kultuslikust tummfilmist „Jeanne d’Arci kannatused” (1928), mille ühes stseenis nuditakse kangelannal enne hukkamisele viimist pea paljaks. Juuste mahalõikamine kui akt, mille läbi ohver justkui kaotab vägivaldselt isiksuse, on erinevaid kultuure läbiv alandamismotiiv, mis on tänaseni kasutusel näiteks sõjaväes, kus selle praktikaga kaasnev rituaalne tähendus käib visalt ja varjatult kaasas pragmaatiliste põhjuste taga. Mütoloogilises mõtlemises võidakse omistatada vägivaldsele pea paljaks ajamisele ohvri elujõu äravõtmise tähendus.

Teine näitusel kasutatud juuste lõikamisega seotud motiiv tuleb kunstniku isiklikust kogemusest ja viitab selle toimingu intiimsusele, ent ka „ohvri” kaitsetusele ja haavatavusele. Vaataja näeb videoid sellest, kuidas kunstnik lõikab ise oma ema ja isa juukseid. Siin on juustelõikus justkui inimestevaheline suhtlus, kehaline rituaal, milles kaks osapoolt astuvad rolli, kus on oluline nendevaheline usaldus ja lähedus. Komme lasta juukseid lõigata pereliikmel on kuulunud kunstniku perekonda juba mitmendat põlve. Siin ei ole küsimus ebausus, vaid lihtsalt tõrkes selle vastu, et juukseid puudutab võõras inimene. Murka sõnul on selles rituaalis tekkinud emotsionaalne atmosfäär heaks indikaatoriks kogu suhtele ning avab võimaluse suhteid läbi töötada. Kunstniku arvates pigem inimese erasfääri kuuluv keha eest hoolitsemise rituaal on aga tänapäeval muudetud ilutööstuse osaks, mis lähisuhetest ei huvitu.

Samasse videoprojektsiooni kuuluv kolmas ekraaniaken ning sellele lisanduvad maalid ja installatsioon teevad nähtavaks selle, milline kummaline abjektiivne tähenduspotentsiaal juustel varuks on: juuksed kui seksuaalsuse ja ligitõmbavuse oluline ja möödapääsmatu signaal, identiteedi osa ja inimese mina turvaja, jookseb sellest tähendusest tühjaks niipea, kui on kehast eraldatud. Neist saab lihtsalt prügi, ent äralõigatud juuksed võivad tekitada ka vastikustunnet ning olla pinnaseks mustale maagiale.

Maarit Murka on maalikunstnik, kes alates 2003. aastast on esinenud näitustel fotorealistlike maalidega, kuhu on kaasanud videoid ja galeriipinda hõlmavaid installatsioone. Murkat on kunstnikuna huvitanud subjektiivsed isiklikud jutustused, tema näituseteemad on sageli sündinud mõnest isiklikust sündmusest või mõnda aega painanud mõttest. Sageli on tema viis oma teemadele läheneda end füüsiliselt teatud olukorda panna ning seejärel seda maalil kujutada, või lihtsalt ennast mõnes rohkem või vähem realistlikus olukorras või rollis kujutada. Kuigi tema teemapüstitused põhjustavad kriitikutes tihti üksjagu kimbatust, tundub, et tema trumbiks ja edukuse põhjuseks on eelkõige tugevate, end mitu korda vaatama sundivate visuaalide loomine.

Näitus jääb avatuks 30. märtsini.

Pressiteate koostas Ellu Maar

Lisainfo:
Vaal galerii
www.vaal.ee
galerii@vaal.ee
tel. 6810 871