2007 – FOTOFOOBIA

  • "Merike I", 165 x 290, oil on canvas, 2007
  • "Merike II", 165 x 290, oil on canvas, 2007
  • Patarei prison
  • Exhibition view
  • Exhibition view
  • Exhibition view
  • Exhibition view