2009 – White House/Black House

  • "White House", 100 x 180, oil on canvas, 2009
  • "Black House", 100 x 180, oil on canvas, 2009